Історія і сьогодення

До уваги випускників11 класів: з 25 лютого розпочинаються безкоштовні консультації до ЗНО з математики! Докладніше

Фізико-математичний факультет – один з найстаріших у Ніжинський вищій школі. Його літопис починається в 1832 р., коли на базі ко­лишньої Гімназії вищих наук було створено Фізи­ко-математичний ліцей князя Безбородька.

Вихованці ліцею Д.І.Журавський та П.І.Собко відомі як видатні інженери в будів­ництві та залізничній справі, О.С. Афанасьєв-Чужбинський – видатний український письмен­ник та етнограф, брати Сементовські – відомі діячі української культури, М.М.Лазаревсь­кий – близький приятель Т.Г.Шевченка, М.І.Миклуха – батько відомого мандрівника та вченого М. М. Миклухи-Маклая.

Факультет може пишатися тисячами чесних і відданих професії майстрів педагогічної справи, серед яких Герой Соціалі­стичної Праці, заслужений   учитель   УРСР І. А. Коровай, лауреат Ле­нінської премії А. І. Грисюк, заслужені вчителі УРСР та України Ф. Г. ГончарукО. П. ДуплоЛ. В. НазаренкоВ. С. МихайленкоК. Г. ЛавренкоМ. В. ДанькоО. П. Петренко, О. М. Копиловський, М. П. Галата та ін. Усього факультет підготував для народної освіти понад 10 тис. фахівців.

Однією з важливих передумов успішної підготовки майбутніх фахівців з математики, фізики, інформатики та економіки є кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Сьогодні професорсько-викладацький колек­тив факультету має у своєму складі близько 60% докторів і кандидатів наук. Для забезпе­чення кадрового резерву в 1996 р. при кафедрі вищої математики було відкрито аспірантуру зі спеціальності 01.01.02. «Диференціальні рівняння».

У 1997 році на факультеті розпочалася підготовка магістрів зі спеціальності «Педагогіка й методика середньої освіти. Математика».

Виходячи з реальних потреб Чернігівського регіону факультет готує спеціалістів з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

FacebookTwitterGoogle+VK