Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Кафедру засновано у 1999 році під назвою “Кафедра прикладної математики та інформаики”. У 2012 році кафедру перейменовано у “Кафедру прикладної математики, інформатики, і освітніх вимірювань”, а з 2017 року вона діє під теперішньою назвою.

Кафедра є випусковою для спеціальності рівня вищої освіти бакалавр Інформатика (з 2015 року – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, з 2017 року – Комп’ютені науки) та для двох спеціальностей магістратури: Комп’ютерні науки та Науки про освіту (спеціалізація Освітні вимірювання). Також кафедра забезпечує спеціалізації з інформатики та з освітніх вимірювань для педагогічної спеціальності Середня освіта (з предметними спеціалізаціями ІнформатикаМатематика та Фізика), і, крім того, викладає  на фізико-математичному факультеті такі базові математичні курси, як теорія ймовірностей і математична статистика, математична логіка, лінійне програмування, диференціальні рівняння з частинними похідними тощо.

Ще однією функцією кафедри є забезпечення викладання інформатики та комп’ютерних дисциплін на всіх спеціальностях в університеті, в тому числі для студентів магістратури та аспірантів.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів та співробітників – фахівців в галузі математики, комп’ютерних наук, а також освітніх вимірювань, серед них  2 доктори наук, 5 кандидатів наук, доцентів; ще 3 викладачів закінчили аспірантуру при різних наукових та навчальних центрах і працюють над кандидатськими дисертаціями. 5 викладачів кафедри закінчили механіко-математичний факультет або факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і мають базову фахову освіту.

Кафедра ІТАД бере активну участь у міжнародній науково-освітній співпраці. Зокрема, викладачі кафедри брали участь у низці міжнародних проектів:

  • «Оновлення та реформа педагогічної освіти в Україні» (грант Державного департаменту США, 2001)
  • «Економічна і статистична освіта в Україні» (проект за програмою ЄС Tempus-TASIS, 2002-2004)
  • «Створення системи відкритої освіти» (програма уряду Російської Федерації, 2004)
  • «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» (проект за програмою ЄС Темпус, 2009-2012).

Нині викладачі кафедри у складі міжнародного консорціуму університетів з України, Литви, Угорщини, Греції, Тунісу та Марокко працюють над виконанням проекту “Гендерні дослідження: крок до миру та порозуміння в країнах з різними культурними традиціями” за програмою ЄС Еразмус+ (напрям “Розвиток потенціалу в сфері вищої освіти”, 2015-2018).

В рамках цих проектів кафедра активно співпрацювала з Малардаленським університетом (Швеція), університетом Аалто (Фінляндія), Римським університетом “La Sapienza” (Італія), Кельнським університетом (Німеччина).

Багаторічні наукові та освітні зв’зки пов’язують колектив кафедри з науковцями низки університетів України, зокрема з механіко-математичним факультетом та факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інститутом інформатики Національного Педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, фізико-математичним факультетом Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Склад кафедри