Освітня програма

Основні дисципліни:

 •  математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія
 •  математична логіка та теорія алгоритмів,
 •  дискретна математика,
 •  теорія ймовірностей і математична статистика,
 •  методи обчислень,
 •  програмування, web-програмування,
 •  архітектура комп’ютерів і комп’ютерних мереж,
 •  операційні системи та системне програмування,
 •  цифрові освітні ресурси,
 •  бази даних та інформаційні системи,
 •  опрацювання графічних зображень та мультимедіа,
 •  загальна та вікова психологія,
 •  педагогіка, інформаційні технології навчання,
 •  методика навчання інформатики.

Дисципліни додаткових предметних спеціалізацій

Передметна спеціалізація Математика забезпечується дисциплінами:

елементарна математика, основи криптографії, комп’ютерна математика, методика навчання математики.

Предметна спеціалізація Фізика забезпечується дисциплінами:

фізика, методика навчання фізики, комп’ютерний експеримент у фізиці, мікросхемотехніка.