Середня освіта (Математика)

Обрана спеціальність — це:

  • розвиток логічного, абстрактного мислення;
  • високий рівень освіти;
  • перші наукові досягнення;
  • суттєвий крок до твоєї кар’єри!

Здобувши базову вищу освіту випускники мають широкий вибір майбутніх професій. Можливе подальше навчання у магістратурі нашого університету за даною спеціальністю або будь-якою іншою.

Випускник освітньої програми Середня освіта (Математика) підготовлений для проведення фундаментальної дослідницької діяльності у технічній, природознавчій, суспільній сферах, у галузях, що потребують розробки, створення, апробації і використання ефективних математичних теорій і методів, математичних моделей і комп’ютерних технологій, у тому числі з економіки, бізнесу та управління, програмно-управлінського забезпечення науково-дослідної, проектно-конструкторської та експлуатаційно-управлінської діяльності.

Також фахівець з математики має фундаментальну підготовку з основних напрямів сучасної математики, поглиблену комп’ютерну підготовку та досвід використання сучасного iнструментарiю iнформацiйних технологій, що дає змогу на високому рiвнi займатися теоретичними та інформаційно-експериментальними дослідженнями, створювати й аналізувати математичнi та комп’ютернi моделi процесiв, явищ i об’єктiв, викладати різні курси з математики.

Після першого року навчання студенти вільно обирають одну з додаткових спеціалізацій:

  • інформатика
  • фізика

а також додаткові блоки дисцплін з економіки або освітніх вимірювань.

Дізнайтеся більше про: