Освітня програма

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю Прикладна фізика та наноматеріали включає вивчення, крім загальної для всіх спеціальностей соціально-економічної та фундаментальної складових, таких основних фахових дисциплін:

Дисципліна

Кількість кредитів ЄКТС
Елементарна фізика 6
Математичний аналіз 10
Аналітична геометрія та лінійна алгебра 3
Диференціальні й інтегральні рівняння 5
Теорія ймовірностей і математична статистика 3
Неорганічна хімія 4
Загальна хімія 3
Механіка 10
Молекулярна фізика 9
Оптика 9
Електрика і магнетизм 9
Атомна фізика 4
Ядерна фізика 4
Квантова механіка 6
Основи електротехніки і радіоелектроніки 6
Фізика напівпровідників 5
Автоматизація наукових досліджень 3
Теоретична механіка 5
Електродинаміка 4
Основи метрології в прикладній фізиці 3
Стандартизація і сертифікація 4
Термодинаміка і статистична фізика 4

Спеціалізація Фізико-технічна експертиза забезпечується такими навчальними курсами як Сучасні методи дослідження матеріалів, Фізика твердого тіла, Напівпровідникові прилади, Кристалографія.

Спеціалізація Комп’ютерна фізика та інформаційні системи забезпечується такими навчальними курсами як Комп’ютерна схемотехніка, Комп’ютерне моделювання фізичних процесів, Комп’ютерний експеримент в фізичних дослідженнях.

Дізнайтеся більше: