Прикладна фізика та наноматеріали

Інженерні професії з ґрунтовними знаннями і розумінням фізичних і технологічних процесів, практичними уміннями їх програмування та моделювання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – найбільш потрібні не тільки в Україні, але й в усьому світі. Навчаючись саме на прикладній фізиці у студентів є можливість стати саме таким фахівцем і брати участь у передових наукових і технічних розробках в Україні і за кордоном.

Підготовка фахівців з прикладної фізики в Ніжинському університеті здійснюється за спеціалізаціями Фізико-технічна експертиза і Комп’ютерна фізика та інформаційні системи. Студенти спеціальності отримують ґрунтовну професійну підготовку з основ інформаційно-вимірювальної техніки, мережевих технологій, інженерної графіки, мікросхемотехніки, сучасних методів фізико-хімічного аналізу, основ менеджменту й маркетингу, економіки та організації виробництва тощо.

Дізнайтеся більше: