Освітня програма

coursesОсвітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю Комп’ютерні науки та інформаційні технології включає вивчення, крім загальної для всіх спеціальностей соціально-економічної та фундаментальної складових, таких основних фахових дисциплін (протягом одного навчального року студенти отримують 60 кредитів ЄКТС):

Дисципліна

Кількість кредитів ЄКТС
Архітектура обчислювальних систем 4
Організація та обробка електронної інформації 4
Алгоритми і структури даних 4
Обробка зображень та мультимедіа 4
Програмування 16
Бази даних та інформаційні системи 8
Захист інформації 4
Програмування та підтримка веб-застосувань 4
Інформаційні мережі 4
Платформи корпоративних інформаційних систем 4
Інтелектуальні інформаційні системи 4
Паралельні та розподілені обчислення 4
Проектування програмних систем 4
Теорія програмування 4
Операційні системи та системне програмування 8
Розподілені інформаційно-аналітичні системи 4

Спеціалізація Інформаційна аналітика забезпечується такими навчальними курсами як  Алгоритми аналізу данихНейронні мережі, Прикладні статистичні пакети, Нечітке моделювання.

Дізнайтеся більше про: