Фетісов В.С.

Фетісов Валерій Сергійович

fetisval@gmail.com

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри прикладної математики (2005).

Кандидат економічних наук (1985). Наукова спеціальність: Статистика. Тема дисертації: «Статистичне моделювання соціальної структури колективу робітників промислового підприємства».

Освіта:

 • Київський інститут народного господарства ( 1985).. Аспірантура при кафедрі загальної статистики
 • Київський інститут народного господарства ( 1979). Спеціальність: Організація механізованої обробки економічної інформації

Трудова діяльність:

 • 2005- теперішній час – доцент кафедри прикладної математики, інформатики, і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 1998-2005 – викладач Ніжинського агротехнічного інституту
 • 1983-1998 – керівник відділу автоматизована система управління виробництвом заводу “Ніжинсільмаш”
 • 1979-1983 – інженер-програміст відділу механізації і автоматизації заводу “Прогрес”

Специфічний досвід:

 • Постійний учасник усіх міжнародних конференцій «Інформаційні технології в освіті».
 • Участь у програмі ЄС Tempus «Осітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС».
 • Засновник ТОВ «Комп’ютери та освіта», спеціалізацією якого була розробка програмного забезпечення (інформаційних систем) для навчальних закладах, найбільш популярними з яких були «Управління навчальним процесом», система для тестування «Сніжок», система для розрахунку заробітної плати, які були впроваджені в десятках навчальних та промислових закладах України, Росії та Беларусі.
 • Учасник багатьох міжнародних професійних конференцій розробників програмного забезпечення.
 • Професійний програміст. Безпосередньо під моїм керівництвом або особисто мною розроблено більше 25 інформаційних систем , у тому числі інтегральна система заводу «Ніжінсільмаш».

Викладання:

Викладає для студентів спіральності «Інформатика» курси «Інформаційні системи і системи управління базами даних», «Платформи корпоративних інформаційних систем»,  «Методологія проектування сучасних баз даних», а також для спеціальності «Освітні вимірювання» курси  «Комп’ютерні технології в тестуванні», «Прикладні статистичні пакети», «Прикладна статистика» .

Коло наукових інтересів:

Інформаційні управлінські системи, системи управління базами даних, платформа розробки інформаційних систем 1С, мова програмування Java, прикладні математичні та статистичні пакети, комп’ютерні технології в тестуванні.

Відзнаки:

 • Почесні грамоти Ніжинської міської ради та Чернігівської обласної ради.

Публікації:

Автор більш ніж 130 друкованих наукових, науково-методичних та аналітичних робіт, у тому числі 44 посібників та методичних рекомендацій. Мої наукові та аналітичні роботи друкувалися в академічних виданнях України та Грузії, в том числі у виданнях педагогічного університету ім. Драгоманова, Київського національного економічного університету. Статті на комп’ютерну тематику друкувалися в українських журналах «Вища школа», «Мій комп’ютер», «Комп’ютерна практика», білоруських «Компютерна газета» и «Комп’ютерні вести», російських «Финансовая газета», “Педагогические измерения”, а також Інтернет-виданнях Росії та Беларусі.

Основні праці:

 • Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 390 с. (ВАК)
 • Використання баз даних в економіці: Навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 67 с.
 • Інтернет – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 175 с.
 • Математична статистика: Методичні рекомендації. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 45 с.
 • Використання електронної таблиці Calc в економіці. Навчальний посібник – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – 82 с.
 • Математична система Mathcad Навчально-методичний посібник – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – 87с.
 • Математичні та статистичні пакети. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 324 с.
 • Робота із СУБД Access: [навчально-методичний посібник] / В. С. Фетісов. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 99с.
 • Комп’ютерні технології в тестуванні: [навчально-методичний посібник] / В. С. Фетісов. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.
 • Основи роботи з математичною системою Scilab. Навчальний посібник – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 73 с.
 • Проблеми захисту конфіденційної інформації від комп’ютерного шахрайства. – У зб.: Науковий вісник Національного аграрного університету. вип. 115, – К.: 2007
 • Використання офісного пакета OpenOffice для фінансових розрахунків. – Вища школа, 2008, №4, с. 51-61
 • Критерии создания систем для проведения тестирования. – В зб.: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. – Випуск 20. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009, с. 152-155.
 • Програмна реалізація модуля для складання тестів. – В зб.: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. – Випуск 22. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010, с. 498-502.
 • Комплекс программ для организации тестирования MyTest. – Педагогические измерения, 2012, № 1, с. 75-89.
 • Тесты в среде Moodle. – Педагогические измерения, 2012, № 2, с. 47-61.
 • Як вибрати комп’ютерну систему тестування знань . // Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / О.В. Авраменко, Ю.О. Ковальчук, В.П. Сергієнко та ін.; за заг.ред. О.В. Авраменко, частина 2. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012, с. 316-324.