Лісова Т.В.

Лісова Тетяна Володимирівна

доцент

tan-lisova@ndu.edu.ua

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри математики (1996).

Кандидат фізико-математичних наук (1991). Наукова спеціальність: механіка рідини, газу та плазми. Тема дисертації: «Розсіяння хвиль у багатозв’язних областях, утворених циліндричними неоднорідностями».

Освіта:

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1990). Аспірантура при кафедрі механіки суцільних середовищ
 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет (1985). Спеціальність: Механік

Трудова діяльність:

 • 2006-терепішній час – доцент кафедри прикладної математики, інформатики і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2004-2006 – доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (за сумісництвом)
 • 1990-2004 – асистент, доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного педагогічного університету імені М.В. Гоголя

Специфічний досвід:

 • Проректор Ніжинського агротехнічного інституту Національного аграрного університету (2004-2006)
 • Завідувач науково-методичного відділу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (за сумісництвом, 2006-2008)

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Теорія керування», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Моделі та методи сучасної теорії тестів»

Коло наукових інтересів:

Освітні вимірювання, статистичний аналіз даних, теорії тестів та їх застосування

Гранти:

Відзнаки:

 • Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2006, 2008)
 • Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2006)
 • Почесні грамоти університету (1998, 1999, 2007, 2008, 2015)

Публікації:

Автор більше 80 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Лісова Т.В. Статистичний аналіз об’єктивності тестових оцінок з математичних дисциплін // Наукові записки НДУ ім. Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки» / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – № 10. – С. 57-62.
 • Лісова Т.В., Маслак А.А. Порівняльний аналіз рівня сформованості креативної самодостатності у студентів // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 504-511.
 • Лісова Т.В. DIF та DPF аналіз тесту на креативну самодостатність за допомогою програми Winsteps // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 29, Том І: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 255-261.
 • Лісова Т.В. Математичні моделі Rating Scale та Partial Credit у моніторингових дослідженнях // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 41: збірник наукових праць / за ред. проф. В.П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 61-69.
 • Лісова Т.В., Миляник А.І. Перспективи використання математичних моделей тестів для шкалювання результатів ЗНО // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 43: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 107-112.
 • Лісова Т.В. Аналіз упередженого функціонування завдань з математики у різних групах за даними міжнародного дослідження TIMSS 2011 // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІ (53): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 359-368.
 • Лісова Т.В., Бухно Н.В. Програмні засоби для вирівнювання результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів IRT // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – Випуск 16(23): збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 76-82.
 • Лісова Т.В. Методи та програмні засоби дослідження валідності тестових результатів для груп тестованих з певними індивідуальними особливостями // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015, – Том 50, – №6. – С. 165-180.
 • Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / За редакцією   В.В. Ковтунця  і С.А. Ракова. – К.: Нора‐Друк, 2015. – 160 с.