Канівець Т.М.

Канівець Тетяна Миколаївна

tm.kanivets@i.ua

Освіта:

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (1985). Спеціальність: Математик, викладач. Спеціалізація: прикладна математика

Трудова діяльність:

 • 2003-терепішній час – старший викладач кафедри прикладної математики, інформатики, і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 1999-2003 – асистент кафедри прикладної математики Ніжинського державного педагогічного університету   імені Миколи Гоголя
 • 1990-1999 – асистент кафедри математики Ніжинського державного педагогічного університету  імені Миколи Гоголя
 • 1988-1990 – інженер лабораторії інформатики  Ніжинського державного педагогічного університету (з 2004 – Ніжинського державного університету) імені Миколи Гоголя
 • 1985-1988 – інженер-програміст відділу АСУ, завод «Прогрес» м. Ніжин

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Основи педагогічного оцінювання та моніторингу якості освіти», «Конструювання тестів», «Тестування для сертифікації та професійного відбору», «Економіко-математичне моделювання»

Коло наукових інтересів:

Освітні вимірювання,  менеджмент знань

Публікації:

Автор більше 20 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Канівець Т.М., Кладинога В.С. Про деякі аспекти тестування з використанням паперових носіїв та комп’ютерною обробкою результатів// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, випуск 20/ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова.– Київ, 2010 – С.58.
 • Канівець Т.М., Ніженець Н.В. Оцінювання лабораторних робіт з фізики у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, випуск 20/ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова.– Київ, 2010 – С.45.
 • Канівець Т.М., Ніженець Н.В. Критерії оцінювання діяльності та особистісних якостей студентів під час виконання лабораторних робіт з фізики// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві»/ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова.– Київ, 2010 – С.16.
 • Канівець Т.М., Кладинога В.С. Технологічні особливості комп’ютерної обробки результатів тестування з використанням паперових носіїв// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві»/ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова.– Київ, 2010 – С.61.
 • Головіна Н.О., Канівець Т.М., Ніженець Н.В. Критерії оцінювання діяльності та особистісних якостей студентів під час виконання лабораторних робіт з фізики// Фізико-математичний збірник/ Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.‑ Ніжин, 2011– С.53 .
 • Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання. Навчально методичний посібник//Видавець ПП Лисенко М.М. – Ніжин, 2012 – 102 с.
 • Головіна Н.О., Канівець Т.М. Формування ІКТ-компетентності студентів при вивченні курсу «Нові інформаційні технології»// Фізико-математичні записки/ Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.‑ Ніжин, 2012– С.85 .
 • Барило Н.А., Канівець Т.М. Ділові ігри як технологія навчання при підготовці вчителя математики //Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи. Матеріали IV Всеукраїнської конференції 29-31 жовтня 2013 м.Полтава . – Стор. 33-34
 • Головіна Н.О.,Канівець Т.М.,. Збірник практичних завдань до курсу «Нові інформаційні технології. Частина 1: Графічний редактор. Текстовий процесор» / – Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.– Ніжин , 2014 – С.47.
 • Барило Н.А., Канівець Т.М. Навчально-педагогічні ігри у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів математики