Бугаєць Н.О.

Бугаєць Наталія Олександрівна

anatashika@gmail.com

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, (2013). Аспірантура Інституту інформатики, кафедра теоретичних основ інформатики.

Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, фізико-математичний факультет (2002). Спеціальність: викладач математики та основ інформатики.

Трудова діяльність

2002-2003 – викладач математики та інформатики Бобровицького державного сільськогосподарського технікуму.

2003-2005 – вчитель інформатики Ніжинської школи-гімназії № 16.

2006-2010 – завідувач лабораторії інформаційних технологій та технічних засобів навчання, асистент кафедри фізики.

2012-2016 – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків, асистент кафедри фізики.

Викладання

Викладає для студентів бакалаврату навчальні курси: «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

Коло наукових інтересів

Інформаційні технології в навчанні, системи комп’ютерної математики, візуалізація даних, розвиток дослідницьких умінь студентів.

Публікації

Автор більше 10 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

  • Бугаєць Н.О. Використання педагогічного програмного засобу GRAN-2D під час розв’язування задач на побудову в шкільному курсі планіметрії // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 7(14). – 222 с.
  • Бугаєць Н.О. Графічне дослідження загального рівняння кривої другого порядку за допомогою комп’ютера // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2010. – № 8 (15). – 210 с.
  • Закалюжний В.М., Бугаєць Н.О. Розв’язування задач кінематики за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-1 // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 65. Серія: педагогічні науки –Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 65. – 352 с.
  • Сидоренко Т.М., Бугаєць Н.О. Електронні тести успішності як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009.–№ 6. – C. 28 – 30.
  • Бугаєць Н.О. Використання програм математичного призначення для знаходження екстремумів функції // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, – 2011. – № 10 (17). – 175 с.
  • Бугаєць Н.О. Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів у процесі застосування програмних засобів математичного призначення для обчислення інтегралів, залежних від параметра // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. Випуск 32. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – C. 86 – 94.
  • Бугаєць Н.О. Програмування візуально-орієнтованого інтерфейсу в програмі Maple// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – № 12 (19). – 67 – 71.
  • Бугаєць Н.О. Створення анімаційних демонстрацій засобами програми Maple // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 2 – С. 55 – 61.
  • Бугаец Н.А. Исследовательский подход в процес сеизучения информационно-коммуникационных технологий математического предназначения // Сборник научных трудов Телавского государственного университета. – № 1 (27) – Тбилиси, 2014. – С. 29 – 34.
  • Бугаєць Н.О. Моделювання анімаційних наочностей засобами графічного середовища програми Maxima [Електронний ресурс] / Н.О.Бугаєць // Інформаційні технології і засоби навчання – 2015. – Том 47, № 3. – С.67 – 79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1244