Запрошуємо студентів до участі у XV Всеукраїнській конференції!

XV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання» відбудеться 4-5 грудня 2019 року у місті Ніжині на базі ННІ точних наук і економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. За участі:
  • Запорізького національного університету,
  • Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
  • Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
  • Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»,
  • Київського університету імені Бориса Грінченка,
Під час роботи конференції планується розглянути сучасний стан, перспективи розвитку та методику викладання дисциплін за напрямами:
  • математика
  • фізика
  • комп’ютерні науки
  • освітні вимірювання
  • економіка
Інформаційне повідомлення, реєстрація, зразок оформлення тез – на сторінці конференції сайту інституту.