Магістерська програма “Освітні вимірювання”

Підготовку фахівців з освітніх вимірювань розпочато в Ніжинському університеті у 2012 році завдяки міжнародному проекту “Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС” за програмою Європейського Союзу Темпус. Нині ця програма належить до спеціальності “Освітні, педагогічні науки” галузі знань “Освіта / Педагогіка”.

Міждисциплінарні дослідження у галузі освітніх вимірювань направлені на:

  • Якісне поліпшення практики управління освітніми закладами. 
  • Отримання нових напрямів реалізації ідей євроінтеграції освітніх систем на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду.
  • Освоєння теоретичних і практичних основ забезпечення освітніх вимірювань, а також розвиток лідерських і управлінських компетенцій студентів.
  • Оволодіння навичками роботи з сучасними інформаційними системами. 
  • Забезпечення науковою інформацією та поширення практичного досвіду в галузі освітніх вимірювань.

Фахівці з освітніх вимірювань є затребуваними в тих державних і приватних установах чи підрозділах, які займаються оцінюванням навчальних досягнень здобувачів освіти (таких як Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні підрозділи, центри зайнятості, HR-підрозділи компаній, центри забезпечення якості освіти у закладах освіти) та освітньою аналітикою загалом (органи управління освітою всіх рівнів, аналітичні інститути, центри і т.п.). Робота фахівців з освітніх вимірювань є необхідною складовою при формуванні освітньої політики на рівні держави в цілому та її регіонів, а також для для порівняльних міжнародних досліджень якості та ефективності освітніх систем.

Детальніше: