Навчальний план

Освітня програма підготовки магістра за освітньогю програмою “Освітні вимірювання” розрахована на 1 рік і 4 місяці навчання (90 кредитів ЄКТС), включає вивчення таких основних навчальних дисциплін:

Дисципліна

Кількість кредитів ЄКТС
Філософія науки 3
Іноземна мова 7
Інформаційні технології в науці і освіті 3
Педагогічна компаративістика 3
Психологія ділового спілкування 3
Математико-статистичні методи в освіті 3
Методологія та організація наукових досліджень 3
Основи педагогічного оцінювання та моніторинг якості освіти 3
Класична теорія освітніх вимірювань 5
Конструювання тестів 3
Моделі та методи сучасної теорії тестів 4,5
Методика навчання освітніх вимірювань 3

Крім того, студенти можуть вивчати дисципліни за власним вибором з блоку психолого-педагогічних дисциплін:

  • Прикладна соціальна психологія / Актуальні проблеми методики / Актуальні проблеми педагогіки вищої школи / Менеджмент в освіті
  • Професійна та корпоративна етика / Охорона праці в галузі / Інтелектуальна власність / Чинники успішного працевлаштування за фахом / Європейські студії (викладається англійською мовою) / Цивільний захист

а також дисциплін циклу професійної підготовки:

  • Прикладна статистика та статистичні пакети / Методи аналізу даних
  • Комп’ютерні технології в оцінюванні знань / Комп’ютерні пакети для обробки результатів тестування
  • Інтелектуальний аналіз даних / Ймовірнісні мережі в оцінюванні
  • Тестування для ліцензування, сертифікації та професійного відбору / Встановлення стандартів

Студенти проходять виробничу (науково-педагогічну) практику в закладах вищої освіти, центрах оцінювання якості освіти, інших організаціях.

Формою підсумкової атестації є магістерська робота.

Читайте також: