У магістрантів-математиків розпочалася науково-педагогічна практика

30 жовтня 2017 року відбулася Настановча конференція до стажувальної та науково-педагогічної практик для магістрантів другого року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Стажувальну практику магістранти проходитимуть на базі Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, а науково-педагогічну ‒ при кафедрах Навчально-наукового інституту точних наук і економіки.