Практика магістрантів-математиків завершилася

Педагогічна практика – невід’ємна частина підготовки майбутніх вчителів математики

11 грудня 2017 року в ННІ точних наук і економіки відбулася звітна конференція з стажувальної педагогічної та науково-педагогічної практик магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Педагогічна практика в рамках професійної підготовки  володіє великим потенціалом для формування майбутнього вчителя, забезпечує поєднання теоретичного навчання з практичною роботою в ЗОШ, ліцеї, засвідчує загальний рівень фахової, психолого-педагогічної та методичної компетентностей, певним чином впливає на остаточне професійне самовизначення майбутнього вчителя.

Магістранти другого року навчання проходили стажувальну педагогічну практику в старших класах загальноосвітніх шкіл міста Ніжина, Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради та Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу. Діяльність студентів у період педагогічної практики була аналогом професійної діяльності вчителя-предметника, класного керівника, що здійснювалась в реальних умовах роботи  закладу. Cтуденти підвищували рівень самоосвіти і самовиховання, ступінь професійної підготовленості; синтезували знання з практичною діяльністю. Саме у процесі педагогічної практики відбувався найбільш інтенсивний розвиток особистісних якостей студентів, виявилось критичне й осмислене ставлення до дисциплін, що вивчаються.

Завершальним етапом теоретичної і практичної підготовки студентів була науково-педагогічна практика при кафедрах ННІ, під час якої магістранти мали змогу відчути себе в ролі викладача. Підготовка до занять вимагала від студентів-практикантів вияву високого рівня самостійності та відповідальності, творчого підходу до застосувань знань, набутих під час вивчення педагогіки, психології, фахових дисциплін та методики навчання.

Магістранти ділилися і своїми враженнями, захопленнями, напрацюваннями, і своїми страхами, хвилюваннями, які успішно подолали.

Виступилакерівник практики доц. Тарасенко О.В., яка наголосила  на  важливості педагогічної (виробничої) практики студентів у навчальному процесі,  що  водночас є і часом для самовиявлення, і першим кар’єрним кроком у майбутньому професійному становленні та зростанні. Керівники-методисти практики з математики (доц. Барило Н.А., доц. Чорненька О.В., доц. Віра М.Б.) висловили схвалення та подяку студентам за їх роботу.

Дорослі, сформовані особистості, які вже незабаром залишать стіни ННІ після семестрового навчання та державних іспитів, магістранти залишили надзвичайні враження про себе та про свою працю.

На фото – заняття із школярами магістранток Ірини Аніщенко і Любові Мацвейко.