Фізико-математичні записки – 2016

ЗМІСТ

Василь Павлович Яковець – людина, вчений, педагог

1. МАТЕМАТИКА

Віра М.Б., Співак С.О. Крайова задача для лінійної вироджуваної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь

Казачков І.В. Методики визначення і розрахунку критичних рівнів у розвитку складних систем різної природи з відхиляючими аргументами для їх дослідження та оптимального керування ними і пригнічення коливань в суцільних середовищах

Казачков І.В. Моделювання нелінійних параметричних поздовжньо-крутильних коливань обертового стрижня та явище реверсу 

Чернишова Е.О. Параметричні рівняння уявних мінімальних поверхонь

Чорненька О. В., Рудько І. А. Короткі історичні відомості про дослідження сингулярно збурених диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою

Чорненька О.В. Системи лінійніих диференціальних рівняньз параметром та особливою точкою у частинному випадку лінійних диференціальних рівнянь з параметром та особливою точкою

2. ФІЗИКА

Гурчина Я.М., Давиденко С.М., Кнорозок Л.М. Отримання різних просвітлюючих покриттів для різних оптичних матеріалів на установці ВУ-1А

Венгер Є.Ф., Венгер І.В., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Оптимізація критеріїв для дисперсійного аналізу спектрів ІЧ-відбивання від поверхні монокристалів оксиду цинку

Шевчук О.Г. Підвищення роздільної здатності методу Аленцева-Фока при декомпозиції складних спектрів катодолюмінісценції напівпровідникових гетероструктур

3. ІНФОРМАТИКА

Глушко І.М. Тор 10 суперкомп’ютерів із списку Тор 500

Павлюк А.В. Звітність та аналіз баз даних за допомогою dbForge Studio for MySQL

Фетісов В.С. Побудова діаграм розмаху за допомогою STATISTICA

Фетісов В.С., Дядечко М.П. Системи для автоматичного формування навчального розкладу

4. МЕТОДИКА

Барило Н. А. Однорідні рівняння: від алгебраїчних до диференціальних

Бойко Л.М. Формування математичних компетенцій в умовах інтегрованого навчання

Варущик Н.П., Горох Я.В. Комп’ютерно – орієнтовані уроки у врестичному навчанні алгебри 

Варущик Н.П., Андруша В.М. Розвиток пізнавальної активності у евристичному навчанні числових систем на уроках математики базової школи

Головіна Н.О. Методика вивчення онлайн сервісу Prezi.com

Іванов В.В. Подання синтаксичної кількості інформації при икладанні комп’ютерних дисциплін

Карпенко С.І., Кнорозок Л.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики

Ковальчук Ю.О., Лісова Т.В. Досягнення українських восьмикласників у математичному тестуванні TIMSS-2011: гендерний аспект

Руденко М.П. Особливості вивчення дисципліни «Основи охорони праці» на першому курсі

Харченко В.М. До проблеми вивчення основних понять теорії графів при підготовці учнів до олімпіад з інформатики

Шевчук О.Г. Неповний ізоморфізм карт класичної механіки як основа синтетичного вивчення курсів теоретичної фізики