Руденко М.П.

Руденко Микола Петрович

5348.2@mail.ru

Науковий ступінь та вчене звання:

Кандидат педагогічних наук (2000). Наукова спеціальність: теорія та методика навчання фізики. Тема дисертації: «Домашній експеримент в навчанні фізики учнів основної школи».

Доцент кафедри фізики (2002).

Освіта:

 • Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (1999). Аспірантура при кафедрі педагогіки, психології та методик навчання фізики та математики.
 • Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1981). Спеціальність: Математика і фізика.

Трудова діяльність:

 • 2001-терепішній час – доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • 1999-2001 – асистент кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.
 • 1996-1999 – аспірант кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики та математики Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • 1995-1996 – викладач-стажист кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.
 • 1982-1995 – вчитель математики та фізики Колісниківської неповної середньої школи Ніжинського р-н, Чернігівської обл. (з 1987 року – заступник директора з навчально-виховної роботи цієї ж школи).
 • 1981-1982 – вчитель математики та фізики Федосіївської восьмирічної школи Красноокнянського району Одеської області.

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату навчальні курси «Основи охорони праці», «Патентознавство», «Дисципліни спеціалізації».

Коло наукових інтересів:

Методика навчання фізики в середній школі.

Публікації:

Автор більше 70 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Методика навчання фізики у старшій школі: Навч. посібник / [В.Ф. Савчекнко, М.П. Бойко, М.М. Дідович, В.М. Закалюжний, М.П. Руденко]; за ред. В.Ф. Савченка. – К.: ВЦ ”Академія”, 2011. – 296 с. (лист № 1.4/18 – Г – 1022 від 08.05.2008 р.).
 • Савченко В.Ф. Навчальний фізичний експеримент (методичний практикум): Навчальний посібник для студентів / В.Ф. Савченко, М.П. Бойко, М.М. Дідович, В.М. Закалюжний, М.П. Руденко; заг. ред. В.Ф. Савченка. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2011. – 540 с. (лист від 07.06.11 № 1/11-4629).
 • Руденко М.П., Шовкопляс В.С. Варіант постановки лабораторної роботи ”Визначення питомих електричних опорів твердих діелектриків” у курсі загальної фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 109. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. –С. 307 – 311.
 • Охорона праці в галузі: Навч посібник / О.В. Мельничук, В.М. Закалюжний, М.П. Руденко та ін. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 206 с.
 • Цивільний захист: навч. посібник / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, М.П. Руденко та ін. – Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 356 с.
 • Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. Організація виконання творчих лабораторних робіт при навчанні фізики в середній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 127. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. –С. 32 – 34.