Кнорозок Л.М.

Кнорозок Леонід Михайлович

knorozokleonid@yandex.ru

Науковий ступінь та вчене звання:

Кандидат фізико-математичних наук (1999). Наукова спеціальність: фізиканапівпровідників та діелектриків – 01.04.10. Тема дисертації: «Деформаційні зміни кристалічної ґратки і енергетичного спектра електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному легуванні».

Доцент кафедри фізики (2002).

Освіта:

 • Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1981). Спеціальність «Вчитель математики та фізики».
 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. Аспірантура при кафедрі напівпровідникової електроніки радіофізичного факультету (1992). Спеціальність: вчений-дослідник., викладач. Спеціалізація: фізика напівпровідників.

Трудова діяльність:

 • 2000 – теперішній час – доцент кафедри фізики  Ніжинського державного університету  імені    Миколи Гоголя.
 • 1992-2000 – старщий викладач кафедри фізики  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 • 1987-1992 – асистент кафедри фізики  Ніжинського державного педагогічного інституту  імені Миколи Гоголя.
 • 1986 – молодший науковий співробітник кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя.
 • 1984 – 1986 – майстер виробничого навчання  та викладач (за сумісництвом) спецтехнології монтажу радіоапаратури та приладів  (СПТУ – 11, м. Ніжин).
 • 1981-1984 – вчитель математиики та фізики середньої та восьмирічної школи (с. Черняхівка, с. Мала Кошелівка Ніжинського району).

Специфічний досвід:

– виконує наукову роботу за планом академіка  Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров‘я – «МАКБЕЗ» , International Academy of culture security, ecology and health – «IACSEH», м. Київ. Член Європейської організації безпеки, European Association for Security (EAS) (м. Краків).Тема роботи: «Формування в молоді здорового способу життя як національна ідея».

–  на громадських засадах заступник голови науково-методичної  ради методичного центру Цивільного захисту та БЖД  Чернігівської області.

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Фізико-хімічні основи матеріалознавства», «Фізика поверхні», «Оптика поверхні напівпровідників», «Фізика напівпровідників», «Фізика твердого тіла», «Загальна фізика» (заочний відділ)», «ІТ та ТЗН»,  «ЦЗ», «ОПГ», «БЖД», «ООП».

Коло наукових інтересів:

 • Теоретичні та експериментальні наукові дослідження з теми «Дослідження енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному і одинарному легуванні».
 • Науково-методичні розробки з теми «Особливості викладання фізики в старших класах гуманітарного профілю».
 • Керівництво науковою роботою у Малій Академії наук (МАН) при Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради.

Публікації:

Автор понад 110 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 1. Анищенко В.А., Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Викулов В. А., Кнорозок Л.М. Влияние комплексообразования на электрические свойства  TP  (InSb)1-x(CdTe)x // Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29. – N 2.  – С.197 – 199.
 2. Бродовой В. А., Бродовой А.В., Вялый Н.Г., Кнорозок Л.М., Колесниченко В.Г. Магнитная восприимчивость кристаллов  TP (InSb)1-xCdTe)x // ФТТ. – 1996. – T. 38. – N 6. – С.1763-1767.
 3. Brodovoi A.V., Brodovoi V.A., Kolesnichenko V.G., Kolesnik S.P., Khnorozok L.M., Skorokhod V.V., Solonin S.M. Abnormal magnetic Properties and high temperature Supercondactivity of metal and semicondactor single cristals // Material Sciense and Material Properties for Infrared Optoelectronics. – Uzhgorod, Ukraine. – 1996. – P. 293-297.
 4. Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Кнорозок JI.M., Маркив И.Я. Особенности изменения постоянной решетки  TP (InSb)1-xCdTe)x // Неорганическиематериалы. – 1997. – Т. 33. – № 3. – С. 303-304.
 5. Бродовой А.В., Бродовой В.А., Кнорозок Л.M., Колесниченко В.Г., Колесник С.П. Аномальные магнитные свойства кристаллов TP (InSb)1-xCdTe)x при низких температурах // ФТП. -1997. Т.31. -N9.С.1052-1053.
 6. Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Кнорозок JI.M. Оптическиесвойства TP (InSb)1-xCdTe)x // ФТП. –1998. -Т. 32. – N 2. – С. 303 – 306.
 7. Venger E.F., Knorozok L.M., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V.. Synthesis and properties of semiconductor solidsolution (InSb)1-x(CdTe)x  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2006. – V. 9. – P. 80 – 86.
 8. Бродовой А.В., Колесниченко В.Г., Скороход В.В.; Бродовой В.А., Кнорозок Л.М., Зинец О.С. Влияние локальних искажений кристаллической решетки на магнитную восприимчивость твердых растворов (InSb)1-x (CdTe)x; SPIE-2001. – № 4355. – Р. 211-215 (Material Scienceand Material Properties for Infrared Opt electronics).
 9. Brodovoi A.V.,. Brodovoi V.A, Skryshevskyi V.A., Bunchuk S.G., Khnorozok L.M.. Photoelectric propertie sofmetal-poroussilicon-silicon planar heterostructures  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics. 2002. – V. 5. – N 4. – P. 395-397.
 10. Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Шовкопляс В.С. Спеціальний фізичний практикум з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів: Лабораторний практикум. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 35 с.
 11.  Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Миколаєнко В.В. та ін. Експериментальні задачі з інтерференції в гуртковій роботі з фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 349 – 353.
 12. Баксічева І.С., Кнорозок Л.М., Руденко М.П., Шовкопляс В.С. Формування діяльнісно-творчих компетентностей учнів під час вивчення теплових двигунів у 10 класі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. –С. 8 – 11.
 13. Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Шовкопляс В.С. Лабораторії спеціалізації: Фізика діелектриків. Лабораторний практикум. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 35 с.
 14. Баксічева І.С., Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М. Взаємодія людини-природи-суспільства в шкільному курсі фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 109. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. –С. 18-21.
 15. Карпенко С.І., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. Домашній експеримент з фізики на другому ступені навчання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 116. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 45 – 48.
 16. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Ігнатенко В.А., Шовкопляс В.С. Спектроскопія сталей: Навч. посібник. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 58 с.
 17. Цивільний захист: Навч. посібник / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, М.П. Руденко та ін. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 356 с.

Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. Організація виконання творчих лабораторних робіт при навчанні фізики у середній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 127. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 32 – 34