Казачков І.В. (завідувач)

Казачков Іван Васильович

завідувач кафедри

Ivan.Kazachkov@energy.kth.se

Науковий ступінь та вчене звання:

Професор кафедри прикладної математики та інформатики (2011).

Доктор технічних наук (1991). Наукова спеціальність: механіка рідини, газу та плазми. Тема дисертації: «Параметричне збудження та пригноблення коливань на границях розподілу суцільних середовищ».

Освіта:

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1981). Захист кандидатської дис. з фіз.-мат. наук «Дослідження турбулентного змішування та захисту стінки в струменевих апаратах, що працюють на високотемпературних взаємно не змішуваних середовищах»
 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1976). Спеціальність: Механіка. Спеціалізація: гідроаеромеханіка та теплообмін

Трудова діяльність:

 • 2009- теперішній час – професор, зав. кафедри прикладної математики, інформатики і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2008- теперішній час – афілійований професор теплоенергетичного факультету Королівського технологічного інституту (Стокгольм, за сумісництвом)
 • 2010-2012 – професор, зав. кафедри теплоенергетики та енергозбереження Академії житлово-комунального господарства (за сумісництвом, 0,5 ставки)
 • 2004-2009 – професор кафедри атомних електростанцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України «КПІ»
 • 1995-2004 – зав. відділом системного аналізу та головний науковець Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки
 • 1998-2007 – запрошений професор теплоенергетичного факультету Королівського технологічного інституту (Стокгольм, у відрядженні з України, з 2004 – за сумісництвом)
 • 1985-1995 – провідний науковець (також старший науковий співробітник до 1989) Інституту електродинаміки НАНУ
 • 1994-1999 – професор кафедри кібернетики Київського інституту сухопутних військ (за сумісництвом, 0,5 ставки)
 • 1992-1995 – професор вищої математики та фінансових розрахунків банківського Ажіо коледжу (за сумісництвом, 0,5 ставки)
 • 1983-1985 – старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ
 • 1976-1983 – інженер та молодший науковий співробітник (з 1981) Інституту кібернетики НАНУ ім. Глушкова

Специфічний досвід:

 • Член організаційного/програмного комітетів Міжнародного комітету науковців та інженерів WSEAS (з 2005 декілька конференцій кожного року)
 • Редактор міжнародного журналу WSEAS Trans. on Fluid Mechanics, Theoretical and Applied mechanics and Environment and Development (з 2008)
 • Зам. Гол. Редактора журналу «Енергетика» (КПІ, 2005-2008)
 • Розробка курсу лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту (англійською мовою, 2001 – 2005)
 • Член докторської спеціалізованої вченої ради з 3-х спеціальностей Теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» (2006-2012)
 • Член докторської спеціалізованої вченої ради Київського Інституту сухопутних військ (1998-2000)
 • Член комітету з розробки екологічної програми спільно з міністерством екобезпеки. Також магістерська програма була розроблена на основі цієї програми (1998).
 • Член науково-технічного комітету “Теплофізика радіоактивних матеріалів при їх захороненні та утриманні” НАНУ, оцінка проектів (19992003)
 • Офіційний опонент з захисту докторських та кандидатських дисертацій (в Україні і в Швеції)
 • Керівник аспірантів та докторантів, захищено 3 дис. канд. наук в Україні та 2 доктора наук у Швеції, підготовлено до захисту 2 канд. дисертації
 • Впровадження наукових розробок у виробництво (1989-1991)
 • Багатий досвід виконання науково-технічних робіт за договорами з відомими космічними, оборонними та металургійними підприємствами СРСР і впровадження у виробництво (1976-1991), зокрема: гранулювання для отримання аморфних металів, електромагнітний захист танків, нові металургійні сталеплавильні процеси, МГД-технології, геотермальна енергетика, моделювання тяжких аварій для пасивних систем захисту АЕС та інші

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Математичне моделювання», «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», «Чисельні методи», «Рівняння математичної фізики», «Рівняння з відхиляючими аргументами та критичні рівні у розвитку складних систем», «Диференціальне та інтегральне числення дробового порядку» та інші. Читання англійською окремих лекцій в Королевському технологічному інституті та керівництво магістерськими дипломниками

Коло наукових інтересів:

Математичне моделювання, нелінійні динамічні системи з відхиляючими аргументами, нелінійні хвилі та керування стійкістю теплогідравлічних процесів, чисельні методи та механіка гетерогенних систем, моделювання тяжких аварій на АЕС, розробка і впровадження мультимедійних методів навчання та викладання (e-learning systems).

Гранти:

 • 1998 – грант Шведської Королівської Академії наук для досліджень з моделювання тяжких аварій у Королівському технологічному інституті (Стокгольм)
 • 1999-2000 – грант Шведського Інституту для досліджень з моделювання тяжких аварій у Королівському технологічному інституті (Стокгольм)
 • 2002 – грант Шведського Ядерного центру для розробки курсу лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту
 • 2003-2011 – гранти Шведського Інституту на розробку курсів лекцій та мультимедійних матеріалів з чисельних методів для енергетичних технологій для викладання студентам та докторантам Королівського технологічного інституту (КТН). Обмін лекційними матеріалами та досвідом навчання і викладання КТН з провідними університетами України (студенти і викладачі). Співробітництво у галузі розробки і вдосконалення мультимедійної платформи для навчання та викладання. Організація та проведення дистанційного навчання студентів українських вишів у КТН за сумісництвом (двоє студентів КПІ успішно закінчили навчання і отримали дипломи магістрів КТН міжнародного зразка)

Відзнаки:

 • Інавгурація на афілійованого професора Королівського технологічного інституту, Церемонія у Нобелівському палаці з приводу призначення професорів Швеції (Стокгольм, 2008)
 • Грамота Міністерства палива та енергетики України (2007)
 • Почесна грамота Українського ядерного товариства (2007)
 • Пленарні доповіді та керівник секцій на міжнародних конференціях у Кембриджі (2008), на Мальті (2010), у Барселоні та Празі (2016)

Публікації:

Автор більше 200 наукових та науково-методичних публікацій: 11 монографій та учбових посібників (3 – з грифом МОН, 4 – англійською), 5 патентів на винаходи, і 5 патентів, у тому числі:

 • Kazachkov I.V. Parametric Excitation and Suppression of Oscillations at the Interfaces of Continua for the Processes’ Control in Jet and Film Flows, Channel Flows with Phase Change and in Granular Media// JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 10:1-23JANUARY 2015.
 • Kazachkov I.V. The Theory and Applications of Parametric Excitation and Suppression of Oscillations in Continua: State of the Art/ Cornell University Preprint Series, Physics, fluid dynamics, USA. – 25 pages. Available at: http://arxiv.org/abs/1510.06986.
 • Ivan V. Kazachkov, Jamshid Gharakhanlou. Modeling of Complex Heat Transfer Processes for Particle in a Flow with Account of Real Factors and Fractional Derivatives by Time and Space/ Trans. EUROPMENT conference.- Venice, Italy, Saturday 15, Sunday 16 and Monday 17, March 2014. – 6 pages.
 • Алі Калванд, І.В. Казачков. Моделювання охолодження розплаву коріуму в контейнменті в  пасивних  системах  захисту  від  тяжких  аварій// ж. Ядерна фізика та енергетика.- 2012.- т.13.- N- С. 62-72.
 • Культура безпеки на АЕС України/ Підручник з грифом МОН. Бегун В.В., Казачков І.В. та ін.- 2012.- Київ.- НТУУ КПІ.- 450с.
 • V. Kazachkov. The new phenomena on parametric jet/film flow control and their application to the problem of materials’ granulation/ ICLASS 2012, 12th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Heidelberg, Germany, September 2-6, 2012.
 • Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В., Казачков И.В. и др. Культура безопасности на ядерных объектах Украины.- Киев.- 2009.- 387 с.
 • Казачков И.В., Могаддам Али Хасан. Моделирование теплогидравлических процессов при тяжелых авариях на АЭС.- Монография: Киев.- 2008.- 172 с.
 • Kazachkov I.V. and Kalion V.A. Numerical continuum mechanics. Lecture notes.- Stockholm: Royal Institute of Technology.- Vol. 1.- 2nd – 2008.- 273 pp.
 • Kazachkov I.V. and Palm B. Analysis of Annular Two-phase Flow Dynamics under Heat Transfer Conditions// of Enhanced Heat Transfer. 2005, Vol. 12, no.1, p.37-58.
 • Kazachkov I.V. and Kalion V.A. Numerical continuum mechanics. Lecture notes.- Stockholm: Royal Institute of Technology.- Vol. 1.- 2002.- 273pp.
 • Kalion V.A., Kazachkov I.V., Shmakov Yu.I. Rheology of complex fluids and blood flows. Lecture notes.- Stockholm: Royal Institute of Technology.- 2004.- 99 pp.
 • Kazachkov I.V. and Konovalikhin M.J. A Model of a Steam Flow through the Volumetrically Heated Particle Bed// Int. J. of Thermal Sciences.- 2002.- Vol.41, 1077-1087.
 • Kazachkov I.V., Konovalikhin M.J. and Sehgal B.R. Dryout Location in a Low-porosity Volumetrically Heated Particle Bed// of Enhanced Heat Transfer. 2001.- Vol.8, no.6, p.397-410.
 • Yang L., Kazachkov I.V. and Palm B. An Analytical Model on the Instability of Thin Film Flow Dynamics in a Micro-gap Channel// J. of Enhanced Heat Transfer. 2001, Vol. 8, no.3, p.175-184.
 • Kazachkov I.V. Electromagnetic wave excitation and suppression of films// Magneto-hydrodynamics. vol.32, no.1; Jan.-March 1996; p.68-73. Translated from: Magnit. 1996, no.1, p.74-80.
 • Controlled decomposition of a liquid metal jets and films in technological and power devices. In book: Liquid metal MHD. Kluwer Acad. Publ. Holland, 1989, p.293-298 (co-authored with A.F. Kolesnichenko, Yu.M. Gorislavets, et al).
 • Колесниченко А.Ф., Казачков И.В., Водянюк В.О., Лысак Н.В. Капиллярные МГД течения со свободными границами. Киев: Наук. Думка.- 1988.- 176 с.