Тарасенко О.В. – в.о. завідувача

Тарасенко Оксана Володимирівна

В.о. завідувача кафедри

oxana.tarasenko@gmail.com

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри вищої математики (2015).

Кандидат фізико-математичних наук (2013). Наукова спеціальність: диференціальні рівняння. Тема дисертації: «Асимптотичне розв’язання лінійних сингулярно збурених задач оптимального керування з виродженнями».

Освіта:

 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2009). Аспірантура при кафедрі вищої математики
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2006). Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики

Трудова діяльність:

 • 2015-терепішній час – в.о. завідувача кафедрою вищої математики; доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2014-2015 – доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2013-2014 – старший викладач кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2009-2013 – асистент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Специфічний досвід:

 • Член організаційного комітету Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання» (2011-2013, 2016)
 • Член організаційного комітету V Міжнародної наукової конференції «Георгій Вороний: погляд у XXI століття» (2013)
 • Член редакційної колегії Матеріалів VI-VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання» (2011-2013)

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Диференціальні та інтегральні рівняння», «Варіаційне числення», «Алгебра та геометрія», «Алгебра і теорія чисел»

Коло наукових інтересів:

Асимптотичні методи розв’язання диференціальних рівнянь, теорія оптимального керування

Відзнаки:

 • Дипломи III та II ступенів премії Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Молодий науковець року університету» (2011-2013)

Публікації:

Автор більше 40 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Яковець В.П., Тарасенко О.В. Про керовність вироджених лінійних процесів // Доповіді НАН України. – 2009. – № 7. – С. 29–33.
 • Тарасенко О.В. Побудова асимптотичного розв’язку задачі оптимального керування для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2012. – № 13 (1). – С. 210–232.
 • Тарасенко О.В. Приближенное решение задачи оптимального управления для сингулярно возмущенной дифференциально-алгебраической системы // Нелінійні коливання. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 127–136.
 • Тарасенко О.В. Про побудову асимптотичного розв’язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т. 2, № 2–3. – С. 214–222.
 • Тарасенко О.В. Елементи варіаційного числення: навч. посіб. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 71с.
 • Тарасенко О.В. Асимптотичне розв’язання задачі оптимального керування для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням при похідних // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика. – 2015. –Випуск 26, №1. – С. 127–137.
 • Тарасенко О.В. Числові системи: навч. посіб. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 42 с.
 • Тарасенко О.В. Основи вищої математики: навч.-метод. посібник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 61 с.