Віра М.Б.

Віра М. Б.

Віра Марина Борисівна

VyraMaryna@gmail.com

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри вищої математики (2015).

Кандидат фізико-математичних наук (2012). Наукова спеціальність: диференціальні рівняння. Тема дисертації: «Асимптотичне розв’язання крайових задач для лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями».

Освіта:

 • Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя ( 2009). Аспірантура при кафедрі вищої математики
 • Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя ( 2006). ОКР: магістр, спеціальність: Математик, викладач.

Трудова діяльність:

 • 2014-теперішній час – доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2012-2014 – старший викладач кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 • 2009-2012 – асистент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи  Гоголя

Специфічний досвід:

Член організаційного комітету Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання» (2014, 2015, 2016)

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Математичний аналіз», «Функціональний аналіз», «Диференціальна геометрія», «Аналітична геометрія», «Диференціальні рівняння та операційне числення».

Коло наукових інтересів:

Побудова асимптотики розв’язку крайових задач для сингурярно збурених систем диференціальних рівнянь  із виродженнями

Відзнаки:

Диплом лауреата премії Вченої ради Ніжинського державного  університету імені Миколи Гоголя “За найбільший внесок у формування міжнародного іміджу університету – 2016”

Публікації:

Автор багатьох наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 • Віра М.Б. Асимптотика розв’язку багатоточкової крайової задачі для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з вироджуваною матрицею при похідних / М.Б. Віра // Науковий часопис НПІ ім. М. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. − №13(1). − С.68 − 77.
 • Віра М.Б. Про побудову асимптотичного розв’язку крайової задачі для лінійної вироджуваної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку / М.Б. Віра // Труды ИПММ НАН Украины. –  – Т.26. – С. 31 − 39.
 • Віра М.Б. Асимптотика розв’язку крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку / М.Б. Віра // Буковинський математичний журнал. – 2014. − Т.2, №1. – С.17 − 25.
 • Віра М.Б. Крайова задача для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь другого порядку / М.Б. Віра // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т.2, №4. – С.12 − 20.
 • Віра М.Б. Про побудову асимптотики розв’язку багатоточкової крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь / М.Б. Віра // Нелінійні коливання. – 2015. – Т.18, №2. – С.164 − 175.
 • Віра М.Б. Диференціальне числення функції багатьох змінних: навч. посібник / М. Б. Віра. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 42 с.
 • Циганок Л.В., Віра М.Б. Гладкі лінії в евклідовому просторі: навч. посібник / Л.В. Циганок, М.Б. Віра. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 73 с.
 • Віра М.Б. Операційне числення та його застосування: навч. посібник / Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 66 с.
 • Vira M.B. On the construction of asymptotics of the solution of multipoint boundary-value problem for a linear degenerate singularly perturbed system of didderential equations // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 217,  No. 4, September 2016. – pp 385-398. (DOI 10.1007/s10958-016-2980-1)