Освітня програма

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю Середня освіта (фізика) включає вивчення, крім загальної для всіх спеціальностей соціально-економічної та фундаментальної складових, таких основних фахових дисциплін:

Дисципліна Кількість кредитів ЄКТС
Математичний аналіз 15
Аналітична геометрія та лінійна алгебра 6
Основи векторного і тензорного аналізу 2,5
Диференціальні й інтегральні рівняння 5
Теорія ймовірностей і математична статистика 3,5
Механіка 9
Молекулярна фізика 9
Оптика 9
Електрика і магнетизм 9
Атомна і ядерна фізика 8
Інформатика 10
Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ 6
Електродинаміка 6
Квантова механіка 6
Термодинаміка і статистична фізика 6
Математичні методи фізики 4
Астрономія 6
Основи сучасної електроніки 4
Методика навчання  фізики 12
Психологія 7,5
Педагогіка 9

Спеціалізація Інформатика забезпечується такими навчальними курсами як Основи програмування, Логіка, Моделювання динамічних систем, Бази даних та інформаційні системи, Структури даних, Основи криптології, Програмне забезпечення обробки зображень.

Дізнайтеся більше: