Освітня програма

Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю Середня освіта (Математика) включає вивчення, крім загальної для всіх спеціальностей соціально-економічної та фундаментальної складових, таких основних фахових дисциплін (протягом одного навчального року студенти отримують 60 кредитів ЄКТС):

Дисципліна

Кількість кредитів ЄКТС
Лінійна алгебра 6
Алгебра і теорія чисел 9,5
Математичний аналіз 18,5
Диференціальні рівняння 6,5
Комплексний аналіз 4,5
Теорія ймовірностей і математична статистика 6,5
Інформатика 10
Методи обчислень 3
Аналітична геометрія 6
Конструктивна геометрія 3
Проективна геометрія 3
Диференціальна геометрія і топологія 5
Дискретна математика 3
Математична логіка і теорія алгоритмів 3
Астрономія 3
Загальна психологія 4
Вікова та педагогічна психологія 5
Педагогіка 6
Історія педагогіки 3
Методика навчання математики 11
Елементарна математика 6
Інформаційні технології навчання 3

Спеціалізація Інформатика та освітні вимірювання забезпечується такими навчальними курсами як Програмування, Олімпіадне програмування, Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем,  Інтернет-програмування та веб-дизайн.

Спеціалізація Фізика забезпечується такими навчальними курсами як  Електродинаміка, Квантова механіка, Термодинаміка і статистична фізика.

Спеціалізація Економіка забезпечується такими навчальними курсами як  Мікроекономіка, Макроекономіка, Бухгалтерський облік та аудит, Менеджмент і маркетинг.

Дізнайтеся більше про: